ADVISORY BOARD

Att ta in kompetens från flera olika intressegrupper och experter är oftast klokt för att få perspektiv på din verksamhet. Här kan man ventilera idéer och få de testade i ett tidigt skede av utvalda personer från olika synvinklar. Vi leder, föreslår och ingår i Advisory boarden då du vill vara ditt bästa för att behålla dina kunder och se till att nya tillkommer i en stadig takt. 

Vi på Woocate vill höra av dig!

Hur stor är din firma?
  • LinkedIn

Woocate Stockholm

Kammakargatan 29

111 60 Stockholm

Sverige

Woocate Wilmington

1007 North Orange Str 4th fl

Wilmington, DE 19801

USA

© 2019 by Woocate AB